Sandy
W E Y E R

(Zeitschriften-) Artikel,
aus: Luxemburger Wort vom 16. September 2007

Mir, den Henri an d'Anny WEYER
vun Olm

wënsche eisem Meedchen, dem

Sandy SCHÜTZ-WEYER

vu Steenem

alles Guddes fir seng 30 Joer
déi et e Sonndeg,
de 16. September 2007 kritt

Et schléisse sech un:
dem Sandy säi Mann, de Michel SCHÜTZ
souwéi säi Brudder, de Kim an d'Olfa

siehe auch
Kim
Henry und Hubert

Wir, Henri und Anny Weyer, aus Olm
wünschen unserem Mädchen

Sandy SCHÜTZ-WEYER

aus Steenem

alles Gute zu den (ersten) 30 Jahren, die sie am Sonntag, dem 16. September 2007, vollendet.

Es schließen sich an:
Sandys Mann, Michel Schütz, sowie ihr Bruder, Kim, und Olfa

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 31. Dezember 2009