Henry und Hubert
W E Y E R

(Zeitschriften-) Artikel, aus: Luxemburger Wort vom 30. April 2007

Ech, d'Anny, wënsche mengem
léiwe Mann, dem

Henry WEYER

a sengem Brudder, dem

Hubert WEYER

vun Olm, alles Guddes
a vill Gesondheet fir hir 60 Joer,
déi si haut kréien

Et schléisse sech un dem Henry seng zwee Kanner, d'Sandy an de Kim,
souwéi de Michael an d'Olfa

siehe auch
Kim
Sandy

Ich, Anny, wünsche meinem lieben Mann

Henry WEYER

und seinem Bruder

Hubert WEYER

aus Olm alles Gute und viel Gesundheit für ihre 60 Jahre, die sie heute feiern

Es schließen sich Henrys zwei Kinder an, Sandy und Kim, sowie Michael und Olfa

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 31. Dezember 2009