Sophie Van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN
DAME

SOPHIE VAN DE WEYER

WEDUWE VAN MIJNHEER
EUGEEN CELESTIN SPELEERS

geboren te Gent den 13 Mei 1839, en godvruchtig
aldaar in den Heer ontslapen, versterkt door de
laatste HH. Sacramenten, den 2 December 1894.

Gedächtniskarte

PIEUX SOUVENIR

DE MONSIEUR

EUGÈNE CELESTIN SPELEERS
ÈPOUX DE DAME

SOPHIE VAN DE WEYER

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 26. August 2014