Remigius van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

De dood is de weergalm van een diep christelijk leven!

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

REMIGIUS VAN DE WEYER

WEDUWNAAR VAN
REGINA GEERTS

geboren te Meerhout den 26 Juni 1873, en er
godvruchtig overleden den 7 Maart
1947, vorzien van de H.H. Sacramenten.

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 17. Juli 2010