Paulina
W E Y E R

Gedächtniskarte

Waakt en bidt, want gij weet niet op wat
uur uw Heer komen zal. H. Matth. XXIV.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Gerardus Franciscus Bernings
echtgenoot van Mejufvrouw
Paulina VAN DE WEYER

...

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 27. Februar 2011