Melania Josephina
Van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

Voor den rechtvaardingen is er geen dood, hun sterven
is slechts een overgang tot een beter leven
BID VOOR DE ZIEL VAN ZELIGER

Melania Josephina Van de WEYER

Weduwe van
BENEDICTUS TIELENS
lid van de Broederschap van O.L. Vrouw te Veerle en van St. Barbara.

geboren te Veerle, den 10n Mai 1859 en aldaar god-
vruchtig in den Heer ontslapen, den 2n Januari 1945,
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 15. Juni 2010