Maria Van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

Bid voor de ziel vaa zaliger
Mijnheer
Victor Alfons Janssens

Echtgenoot van Mevrouw
Maria Van de Weyer

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 27. Dezember 2014