Maria Theresia
Van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

Dat God de Vader, de Zoon, en de H.
Geest genadig ontvangen de ziel van de
trouwe dienares

MEVROUW

Maria Theresia Van de WEYER

Weduwe van
Mijnheer Karel Boschmans

geboren te Tessenderloo, Limburg, den 15 Maart 1851
en zeer godvruchtig overleden te lier, den 13 April 1943,
gesterkt door al de genademiddelen der H. kerk

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 22. Februar 2010