Maria Eugenia
Van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

Bid voor de ziel van zaliger

Maria Eugenia Van de WEYER

echtgenoote van
GABRIEL BIESEMANS

lid van den wekelijkschen kruisweg, van den bond van't keilig Hart en van het broederschap der verlatene geloovige zielen.

geboren te Quaedmechelen den 12 Mei 1848 en aldaar overleden den 2 April 1928, voorzien van de HH Sacramenten der stervenden.

Bete für die Seele von seliger

Maria Eugenia Van de Weyer

Ehefrau von
GABRIEL BIESEMANS

Mitglied des wöchentlichen Kreuzwegs, des Bundes vom heiligen Herzen und der Bruderschaft der verlassenen gläubigen Seelen.

Geboren in Quaedmechelen am 12. Mai 1848 und gestorben ebendort am 2. April 1928, versehen mit den heiligen Sterbesakramenten.

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 10. Dezember 2010