Maria
W E Y E R

Todesanzeige

Wann d'Liicht vum Liewe schwach gëtt,
Wann d'Kraaft zu Enn geet,
Ass den Doud eng Erléisung.

Mir hann déi traureg Flicht, den Doud vun der

Joffer Maria Weyer

matzedeelen.

Si ass gestuerwen doheem, de 16. August 2007, am Alter vun 81 Joer, am Fridde mat eiser Herrgott.

D'Begriefnes ass am engste Familljekrees.

De Läichendéngscht gëtt gehalen an der Dekanatskierch vu Gréiwemaacher e Samsdeg, den 18. August 2007, ëm 11.15 Auer.

D'Famill am Trauer.

Gréiwemaacher, de 17. August 2007.

Déi Leit, déi besonnesch un déi léif Verstuerwe wllen denken, kënnen dat maache mat engem Don un d'„Stëftung Hëllef Doheem Gréiwemaacher“, Kont Dexia LU23 0027 1013 9190 5300, mam Vermierk „Don Maria Weyer“.

Wenn das Lebenslicht erlischt,
und die Kräfte schwinden
ist der Tod eine Erlösung.

Wir haben die traurige Pflicht, den Tod von

Frl. Maria Weyer

anzuzeigen.

Sie ist zu Hause am 16. August 2007 im Alter von 81 Jahren gestorben, im Frieden mit unserem Gott.

Das Begräbnis findet im engsten Familienkreis statt.

Der Leichnamsdienst wird an der Dekanatskirche Grevenmacher am Samstag, dem 18. August 2007, um 11.15 Uhr gehalten.

Die trauernde Familie.

Grevenmacher, den 17. August 2007

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 31. Dezember 2009