Maria Philomena
van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

Bid voor de ziel van zaliger

Petrus Frans Hermans

Echtgenoot van
MARIA PHILOMENA VAN DE WEYER

geboren te Meerhout den 6 April 1860
en aldaar godvruchtig overleden
den 29 November 1928.
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 27. Oktober 2012