Maria Josephina
van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Andreas Ernest BRUYNINCKX
echtgenoot van

Maria Josephina VAN DE WEYER

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 26. August 2014