Maria Carolina Philomena
Van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

Bid voor de ziel vaa zaliger

Maria Carolina Van de Weyer

geboren te Meerhout den 26 Januari 1861 en aldaar godvruchtig overleden
den 6 October 1929, voorzien van de laatste HH. Sacramenten

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 28. Juli 2013