Joanna
Van De
W E Y E R

Gedächtniskarte

Ter zaliger Gedachtenis
van

Joanna Van De Weyer

geboren te Heyst-op-den-Berg, den 19 Meert 1835
en godvruchtig overleden te Hallaer, den 23 Augusti 1916

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 06. Juli 2014