Jan Edward
Van De
W E Y E R

Gedächtniskarte

Bid voor de ziel van zaliger

Jan Edward Van De Weyer

Oudstrijder 1914-18
Vererd met verschillende eretekens van de oorlog 1914-18
Voorzitter van de Bond der Krijgsgevangenen

...

Mevrouw Weduwe J. VAN DE WEYER-SAELEN

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 14. Juli 2012