Jan Baptist
Van De
W E Y E R

Gedächtniskarte

Bid voor de ziel van zaliger

Jan Baptist Van De Weyer

echtgenoot van
Maria Regina Haelen
geboren te Gheel den 10 Februari 1873
en te Sint Josef-Oolen overleden 28 Maart 1922,
na versterkt te zijn door de HH Sakramenten
der stervenden;

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 06. Juli 2014