Henricus Josephus
van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

Bid voor de ziel van zeer
Eerwaerdigen Heer Pater Minderbroeder

HENRICUS JOSEPHUS
VAN DE WEYER

Overleden tot Antwerpen 26 November 1852

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 27. Dezember 2014