Godefridus Vande
W E Y E R

Gedächtniskarte

Zalig zijn de dooden, die in den Heer
gestorven zijn.                      Openb. XIV.

Bid voor de Ziel van zaliger

Maria Catharina Mathieu,

Weduwe van
Godefridus Vandeweyer
en van
Guillielmus Peeters

geboren te Gheel den 9 Februari 1849,
aldaar, na bediend te zijn van de
HH. Sacramenten, godfruchtig overleden
den 2 Juni 1922.

Gedächtniskarte

Selig sind die Toten, die in dem Herrn
gestorben sind.                          Offb. XIV

Bete für die Seele von seeliger

Maria Catharina Mathieu,

Witwe von
Godefridus Vandeweyer
und von
Guillielmus Peeters

geboren in Gheel am 9. Februar 1849,
dort, versehen mit den Hl. Sakramenten,
gottesfürchtig gestorben
am 2. Juni 1922.

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 08. Januar 2011