Franciscus Alphonsus
van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

In het H. Misoffer der Priesters en in de
gebeden der geloovigen wordt aanbevolen
DE ZIEL VAN ZALIGER
DEN ZEER EERWAARDEN HEER

Franciscus Alfonsus
VAN DE WEYER

Geboren te Oirsbeek den 11 Augustus 1854.
Priester gewijd te Roermond den 25 Maart 1882.
Leeraar aan het St-Michiels-Collegete Bree 1882.
Kaplaan te Borgworm 1886.
Kaplaan te Luik St-Denis 1888.
Pastoor te Hamoir S/O 1891.
Pastoor te Waasmont 1899.
Pastoor te St-Huibrechts-Lille 1907.
nam zijn ontslag in 1930 en werd Rector van het Gasthuis te Hamont waar hij in den Heer ontslapen is, voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk op 6 Februari 1935.

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 28. September 2011