Elisa
Van De
W E Y E R

Gedächtniskarte

Bid voor de ziel van zaliger
Mijnheer

Louis LEYTEN

Echtgenoot van Elisa Van De Weyer

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 23. Dezember 2010