Dimphna Carolina vande
W E Y E R

Gedächtniskarte

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Dimphna Carolina VAN DE WEYER

echtgenoote van
Benedictus Janssens

geboren te Tongerloo den 7 December 1883, en godvruchting overleden te Gheel den 4 September 1929.

bediend van de H. H. Sacramenten der Stervenden

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 28. Juli 2013