Amandus Petrus Van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

Bid voor de ziel vaa zaliger

Amandus Petrus Van de Weyer

geboren te Heyst-op-den-Berg den 25 Augustus 1869
en godvruchtig overleden de Aartselaar den 12 September 1936.

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 07. Januar 2013