Alphonse van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

Jezus, Maria, Jozef.

Bid voor de Ziel vaa Zaliger

Alphonse Van de Weyer
Echtgenoot van
Marie Boonen

Geboren te Leopoldsburg, den 8 April 1875 en aldaar, na eene langdurige en pijnlijke ziekte godvruchtig in den Heer overleden, den 6 Januari 1935, voorzien van de laatste H. H. Sacramenten der stervenden.

siehe auch:
Alphonse

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 04. Juli 2011