Louis
W E Y E R

Buch

Getutste Eieren

Louis Van de Weyer

 1988

Louis Van de Weyer schrijft "Sooike, de stille held"

Mol

Louis Van de Weyer brengt zijn derde roman op de markt:
"Sooike, de stille held". Van de Weyer schreef sinds vele jaren allerlei stukjes, maar sinds zijn pensioen is hij echt met schrijven begonnen.

Louis Van de Weijer werd 68 jaar geleden geboren in Tessenderlo en huwde in 1949 met Julia Boeckx. Louis werkte eerst bij Tessenderlo Chemie en later als magazinier in de Philips-fabriek te Lommel. In 1959 vestigde het echtpaar zieh in Ezaart, alhoewel Louis met zijn hart in Tessenderlo bleef.

In 1988 kwam Louis' debuut op de markt. Het werd uitgegeven in eigen beheer en kreeg als titel "Getutste eieren". In een mum van tijd was de oplage uitverkocht. Het boek is autobiografisch en beschrijft de vreselijke armoede van de jaren twintig en dertig tot het begin van de Eerste Wereldoorlog. Louis' echtgenote frist zijn boeken met tekeningen.

Een jaar later pakte Louis uit met de roman "Snotsavooike op vrijersvoeten", die zieh afspeelt in Tessenderlo op De Heuvel of de Bokkeberg. Het is het verhaal van een scharensliep die verliefd wordt op een Molse foorkraamster. Toch besluit hij niet bij haar te blijven, want hij verkiest zijn eigenste kater, Charel, boven deze vrouw. De figuren die in het boek voorkomen hebben grotendeels bestaan, maar de namen werden vanzelfsprekend aangepast.

In zijn derde boek "Sooike, de stille held" volgen we Sooike tijdens de öorlogsjaren. Sooike krijgt last van liefdesverdriet en zoekt contact met Lewis, die zieh verdienstelijk maakt in het verzet. Ondertussen pakt de Duitse bezetter in een wraakactie drie bewoners op. Indien de schuldige zieh binnen drie dagen niet kenbaar maakt, zullen de drie gedood worden. Sooi gaat zieh als dader aangeven en wordt neergeschoten. "Waarom Sooike sterft met een glimlach op de lippen, moeten de mensen lezen in mijn boek", zegt Louis. Deze streekroman wordt doorweven met inwoners uit Tessenderlo, Mol, Meerhout en Geel.

Louis Van de Weyer schreibt "Sooike, der stille Held"

Mol

Louis Van de Weyer bringt seinen dritten Roman auf den Markt: "Sooike, der stille Held". Van de Weyer schrieb über viele Jahre einige Stücke, aber seit seiner Pensionierung hat er wirklich mit Schreiben angefangen.

Louis Van de Weijer wurde vor 68 Jahren in Tessenderlo geboren und heiratete im Jahr 1949 Julia Boeckx. Louis arbeitete zunächst bei Tessenderlo Chemie und später als Magazinier bei Philips in Lommel. Im Jahr 1959 zog das Paar nach Ezaart, obwohl Louis mit seinem Herzen in Tessenderlo blieb.

1988 kam Louis' Debüt auf dem Markt. Es wurde im Eigenverlag veröffentlicht mit dem Titel "Getutste Eier". In kürzester Zeit war es ausverkauft. Das Buch ist autobiographisch und beschreibt die schreckliche Armut der zwanziger und dreißiger Jahre bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Louis 'Frau erfrischt seine Bücher mit Zeichnungen.

Ein Jahr später veröffentlichte Louis den Roman "Snotsavooike op vrijersvoeten", das in Tessenderlo spielt auf dem Bokkeberg. Es ist die Geschichte einer Mühle, die .... Doch er beschließt, nicht bei ihr zu bleiben, weil er seinen ganz eigenen Kater zieht, Charel vor dieser Frau. Die Zahlen in dem Buch sind weitgehend vorhanden, aber die Namen waren offensichtlich angepasst.

In seinem dritten Buch "Sooike, der stille Held" folgen wir sooike während öorlogsjaren. Sooike leidet Herzschmerz und sucht den Kontakt mit Lewis, die verdienstvolle macht den Widerstand zu verlängern. Inzwischen hat die Deutschen in einem Akt der Rache an drei Bewohner verhaftet. Handelt der Täter zieh innerhalb von drei Tagen beginnt, erschlagen die drei. Sooi geht zieh als Täter anzuzeigen und wird erschossen. "Warum sooike sterben mit einem Lächeln auf den Lippen, die Menschen sollten mein Buch zu lesen", sagte Louis. Die regionale Roman ist mit Einwohnern aus Tessenderlo, Mol, Meerhout und Gelb geschnürt.

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 04. November 2012