Maria Joanna
van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

Bid voor de Ziel van Zaliger

Maria Joanna VAN DE WEYER

geboren te Antwerpen en godvruchtiglijk overleden na eene langdurige ziekte
te Borgerhout, op 7 September 1880.

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 27. Dezember 2014