Josephina Petronilla
van de
W E Y E R

Gedächtniskarte

Bis voor de ziel van zaliger

Victor Van Der Borght

echtgenoot van
Josephina Petronilla VAN DE WEYER

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 28. Juli 2013