Henricus
Augustinus Van de
W E Y E R

*Gedächtniskarte*

Heer, de dagen van den mensch zijn kort,
het getal zijner maanden is in uwe handen:
gij hebt zijne leven palen gesteld, die hij
niet kan overschrijden.          Job. XIV., 5.

Bid voor de Ziel van zaliger

Henricus Augustinus Van de Weyer,

Echtgenoot van
Maria Celica de Moitié

Koster der parochiale kerk te Casterlé
sedert 12 Augustus 1858,
aldaar geboren, den 22 October 1808, en,
overleden den 4 Mei 1880, bediend
van de HH. Sacramenten der stervenden.

(c) www.weyeriana.de · Letzte Änderung: 27. Dezember 2014